Pedagogisch beleid van kinderopvang BloomKinderdagverblijf Bloom is een kleinschalige dagopvang voor kinderen van 0 t/m 4 jaar.

Er is één verticale groep met maximaal 12 kinderen. Het dagverblijf bevindt zich in openbare basisschool de Bundel.

Bloom staat voor: ontplooiing, ontwikkeling, opfleuren en tot bloei komen. En dat zegt al veel over waar wij voor staan.


De kinderen van kinderdagverblijf Bloom worden opgevangen door gediplomeerde pedagogisch medewerkers die werken met enthousiasme en energie. Wij stimuleren creativiteit, nieuwsgierigheid, spontaniteit, en plezier bij de kinderen en bij elkaar in een vrolijke en uitdagende omgeving. De medewerkers zijn opgeleid en weten wat nodig is om een kind te ondersteunen en te prikkelen in zijn/haar ontwikkeling.


Een belangrijk doel voor de pedagogisch medewerker is om er voor te zorgen dat ieder kind zich veilig en geborgen voelt op het kinderdagverblijf. De pedagogisch medewerkers werken grotendeels volgens een vast dagritme. Hiervan mag afgeweken worden mits in goed overleg. De vaste eet, drink en slaapmomenten blijven uiteraard wel hetzelfde. Er wordt gebruik gemaakt van dagritme kaarten, waarop kinderen kunnen zien wat er komen gaat. We zullen ons steeds blijven richten op de groei en ontwikkeling van de kinderen en elkaar. De toekomst is in onze handen. Werkend vanuit het hart met passie, warmte en aandacht, betrokkenheid en gastvrijheid, zorgen wij voor een veilige, gezellige en vertrouwde omgeving. Kinderen voelen zich bij ons thuis.


Tot ziens bij kinderdagverblijf Bloom!


Voor een uitgebreidere versie van ons beleid kunt u dit PDF bestand downloaden.